ธิ้งค์ไลท์สาขาต่างประเทศ

LED

เกี่ยวกับธิ้งค์ไลท์

ธิ้งค์ไลท์เป็นบริษัทระดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตหลอดไฟ , โคมไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างประเภทแอลอีดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้แสงสว่างที่เหมาะสมควบคู่กับการประหยัดพลังงานมากที่สุดทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาปัจจุบันมีทั้งหมด 14 สาขาทั่วโลก

ธิ้งค์ไลท์จะออกแบบและผลิตหลอดไฟ , โคมไฟ แอลอีดีให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยที่สามารถนำไปติดตั้งในโคมเดิมได้ทันที โดยปรับปรุงวงจรไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการทำงานของแอลอีดี ทำให้ลูกค้าเริ่มประหยัดพลังงานได้ทันที อีกทั้งยังได้สินค้าที่มีคุณภาพแสงสว่างและอายุการใช้งานที่ดีกว่าเดิม

LED