เทคโนโลยี – การรับรองมาตราฐาน

ผลิตภัณฑ์ของธิ้งค์ไลท์ ได้รับการรับรองจาก

LED
  • การติดตั้งผลิตภัณฑ์ของธิ้งค์ไลท์ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคได้
  • ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจากธิ้งค์ไลท์ ผลิตและประกอบในโรงงานได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
  • เราพร้อมที่จะเปิดเผยค่าการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางไฟฟ้า การส่องสว่าง การกระจายความเข้มของแสงและคุณสมบัติของสีของแสง, มาตรฐานการทดสอบค่าความสว่างของแสง และข้อมูลค่ามาตรฐานการส่องสว่างของทุกผลิตภัณฑ์ตามคำขอ