เทคโนโลยี – การหรี่แสง

ไตรแอค กับ 0-10โวลต์ ลูตรอน

 เทคโนโลยีการหรี่แสงไตรแอค

 • ระบบหรี่แสงอัตโนมัติ
 • ปรับความสว่างของแสงด้วยแรงดันไฟฟ้าภายในหลอดไฟ
 • ใช้เมื่อต้องการลดแสงสว่างลงอย่างนุ่มนวล
 • ราคาไม่แพงสำหรับการใช้งาน
 • ใช้งานได้นานไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษา
 • เทคโนโลยีไตรแอคสามารถนำมาติดตั้งไว้ภายในหลอดแอลอีดีของธิ้งค์ไลท์ ได้ (กรุณาแจ้งหากต้องการ)
 • ขั้นตอนการติดตั้งยังคงเหมือนเดิมถึงแม้จะมีการใส่เทคโนโลยีหรี่แสงเข้าไปใน หลอด แอลอีดี (ตามแผนภาพด้านล่าง)
LED

คำเตือน

การใช้ไตรแอคติดตั้งบนระบบหรี่แสง 0-10 โวลต์
อาจทำให้เกิดความผิดพลาดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจระบบเดิมที่ติดตั้งอยู่
ทางเราจะแจ้งวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ

เทคโนโลยีระบบหรี่แสง 0-10 โวลต์ ลูตรอน

 • ระบบหรี่แสงแบบดิจิตอล
 • ใช้ชุดแผงวงจรและระบบการควบคุมที่ซับซ้อนขึ้นในการควบคุมความสว่างของแสง
 • เหมาะสำหรับการใช้งานกับโปรแกรมการตั้งเวลา อุปกรณ์เซ็นเซอร์ภาพและการเคลื่อนไหว
 • สามารถควบคุมการทำงานได้จากระยะไกล หรือการใช้อุปกรณ์ควบคุมผ่านเครือข่ายไร้สายต่าง ๆ
 • ต้องใช้บัลลาสต์เฉพาะสำหรับหรี่แสงเมื่อใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์
 • ธิ้งค์ไลท์ นำเสนอหลอดไฟที่สามารถใช้งานได้กับระบบ 0-10 โวลต์ลูตรอน (ตามแผนภาพการติดตั้ง)
 • การติดตั้งและใช้งานด้วยหลอดไฟแอลอีดีหรี่แสงของธิ้งค์ไลท์ มีข้อดีเนื่องจากสามารถติดตั้งทั้งหมดเข้ากับระบบเดิมได้ อีกทั้งระบบการใช้งานเดิมยังคงอยู่เมื่อการปรับปรุงทั้งหมดเสร็จสิ้น

คู่มือติดตั้งหลอดTL T8 LED Tubeพร้อมอุปกรณ์หรี่แสง1-10โวลต์

 • ปิดสวิตช์ไฟ และต้องตัดไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟด้วยทุกครั้ง
 • ถอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ออก และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
 • ตัดบัลลาสต์และถอดสตาร์ทเตอร์ออก (ถ้ามี) ด้วยการตัดสายไฟที่เชื่อมต่อออกจากแหล่งจ่ายไฟ แล้วต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟมีนเวลที่เตรียมไว้
 • ต่อสายไฟโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟมีนเวลไปยังเต้ารับ
 • ต่อแหล่งจ่ายไฟมีนเวลเข้ากับสวิตช์หรี่แสงตามแผนภาพด้านล่าง
LED
 • ติดตั้งหลอดธิ้งค์ไลท์ ลงไปในขั้วรับหลอดไฟ
 • เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอีกครั้งแล้วเปิดสวิตช์ หลอดไฟจะสว่างขึ้น

คำเตือน

 • การติดตั้งต้องทำโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ปรึกษาช่างที่มีความเชี่ยวชาญหากไม่มีความแน่ใจในการติดตั้งด้วยตัวเอง
 • ห้ามใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักกระแทกหลอดไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟทั้งหมด
 • ห้ามใช้ไขควงหรือประแจสัมผัสกับพื้นผิวของหลอดไฟ
 • ปิดสวิตซ์ก่อนทำการติดตั้ง
 • เช็ดมือให้แห้งก่อนทำการติดตั้ง
 • เก็บหลอดไว้ในที่ไม่มีความชื้น