ธิ้งไลน์เป็นบริษัทรัดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตหลอดไฟ โคมไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างประเภทแอลอีดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้แสงสว่างที่เหมาะสมควบคู่กับการประหยัดพลังงานมากที่สุดทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐเมสซาซ