ธิ้งค์ไลท์เป็นบริษัทระดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตหลอดไฟ โคมไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างประเภทแอลอีดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้แสงสว่างที่เหมาะสมควบคู่กับการประหยัดพลังงานมากที่สุดทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐเมสซาซ