ผลงานโครงการที่ผ่านมาของธิ้งค์ไลท์ : บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ธิ้งค์ไลท์ ได้เข้าทำการติดตั้งหลอด LED street lamp ขนาด 60 วัตต์แทนที่ sodium lamps ความดันสูงขนาด 250 วัตต์ ซึ่งสามารถให้อุณหภูมิสีและค่าความสว่างเดียวกัน แต่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า หลอด LED street lamp ของธิ้งค์ไลท์สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ในระดับ IP66 ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งาน สามารถรองรับการใช้งานกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี หลอดไฟทุกหลอดเคลือบด้วยสารโพลิเมอร์ไฮโดรคาร์บอนทำให้ทนทานต่อฝน หิมะ ลูกเห็บ ฝุ่น ความชื้น ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบเฉียบพลัน และการเกิดสนิม

Prev

Next