ผลงานโครงการที่ผ่านมาของธิ้งค์ไลท์ : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ธิ้งค์ไลท์ ได้เข้าทำการติดตั้งหลอดไฟทั้งในส่วนของโกดังสินค้า ฝ่ายผลิต ไปจนถึงในส่วนของสำนักงาน โดยการติดตั้งในแต่ละสถานที่ธิ้งค์ไลท์ ได้ทำการคำนวณเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เราไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราต้องการมั่นใจว่าได้ทำให้ลูกค้าพอใจที่ได้ใช้บริการเรามากที่สุด หลอดไฟของธิ้งค์ไลท์ ที่ใช้ในโครงการนี้ได้รับการทดสอบและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้า ธิ้งค์ไลท์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าเหมาะสมกับราคา