ผลงานโครงการที่ผ่านมาของธิ้งค์ไลท์ : สุขุมวิทปาร์ค กรุงเทพฯ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์

ที่นี่ได้เปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดีของธิ้งค์ไลท์ แทนหลอดไฟเดิมเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า หลังจากโครงการต้นแบบเสร็จสิ้นลง ได้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าธิ้งค์ไลท์ สามารถให้แสงสว่างไปพร้อมๆ กับการช่วยประหยัดพลังงาน, ค่าใช้จ่าย และยังรักษาสภาพแวดล้อมให้ดูหรูหราได้ดังเดิมตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย ทั้งนี้แมริออทมีสาขาในเครือเป็นจำนวนมากที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดี และธิ้งค์ไลท์เข้าใจเป็นอย่างดีว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นใช้งบประมาณมหาศาล จึงได้ตกลงทำแผนการชำระเงินขึ้นมา โดยการใช้วิธีชำระเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ลูกค้าสามารถประหยัดค่าไฟได้ในแต่ละเดือนจนครบมูลค่าของโครงการ ทำให้พวกเขาไม่ต้องมีรายจ่ายเพิ่มในแต่ละเดือนสำหรับโครงการนี้

Prev

Next