การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับงานอาคารที่พักอาศัย มีอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญ
19 พฤศจิกายน 2562

มาตรฐานในการติดตั้งระบบไฟฟ้าคือสิ่งสำคัญ ที่ช่างและเจ้าของบ้านทุกคนควรให้ความใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน                             

                  หากเรานับเรื่องต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยในส่วนต่าง ๆ ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดและมีความสำคัญมาก ก็จะต้องยกให้กับส่วนที่เป็นโครงสร้างของบ้านและอาคารที่อยู่อาศัยนั้น ๆ ซึ่งบ้านเองก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มีมูลค่าและต้นทุนที่ไม่สูง แต่กลับมีความสำคัญไม่แพ้กับเรื่องโครงสร้าง นั่นก็คือเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับงานอาคารที่พักอาศัย เพราะถ้าหากว่าไม่มีการให้ความสำคัญในส่วนนี้ ผลที่ตามมาอาจถึงขั้นทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ อย่างนั้นแล้วมาตรฐานในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจ

การติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

                  นอกจากการให้ความสำคัญในการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว เรื่องของมาตรฐานการติดตั้งตามข้อกำหนดก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าของบ้านจะต้องรู้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเช่นในส่วนของการติดตั้งสายเมนไฟฟ้าออกจากตัวบ้านที่ต้องตรงตามมาตรฐานข้อกำหนด ทั้งในแบบของการเดินผ่านหลังคาหรือเดินลงดิน รวมไปถึงการต่อสายดินของอาคารที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และการเดินสายไฟในฝ้าเพดานที่ควรจะกำหนดจุดต่อสายไฟให้ตรงตามข้อกำหนด เป็นต้น เพราะการทำตามข้อกำหนดให้ได้มาตรฐานถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของผู้อยู่อาศัยทุกคนในอาคาร

ข้อแนะนำอื่น ๆ ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีความสำคัญ

                  การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานและตรงกับข้อกำหนดที่ทางการไฟฟ้าเป็นผู้วางไว้ ถือเป็นหนึ่งมาตรฐานที่จะช่วยรับประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพของชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง เพื่อความอุ่นใจที่มากกว่า เราจึงมีข้อแนะนำที่สำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกในการปฏิบัติตาม อย่างเช่น ในกรณีที่บ้านมีการเดินสายไฟฟ้าผ่านท่อต่าง ๆ ควรมีการแยกประเภทของท่อให้ชัดเจน อย่างท่อเดินสายไฟ ท่อสายโทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต การเดินสายแยกจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นได้ รวมไปถึงการกำหนดระยะของการติดตั้งสวิตซ์ไฟที่ควรจัดให้อยู่สูงจากพื้นประมาณ 120 เซนติเมตร และสำหรับปลั๊กไฟควรจะสูงจากพื้นประมาณ 40 เซนติเมตร รวมไปถึงควรมีการจัดพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงวงจรหลักของอาคารให้เหมาะสม
                  เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานที่ถูกวางเอาไว้หลาย ๆ เรื่อง อาจดูเป็นสิ่งที่ทำให้งานของช่างหรือเจ้าของบ้านดูยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิม แต่หากเรามองในมุมของพื้นฐานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินแล้ว มาตรฐานและข้อกำหนดในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเหล่านี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีแต่ประโยชน์และข้อดีแก่ผู้อาศัยในอาคาร และนอกจากการติดตั้งแล้วก็ควรหมั่นตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอด้วย