ไขทุกข้อสงสัยของคนมีบ้าน กับหน้าที่ของตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน ว่ามีไว้ทำอะไร
25 พฤศจิกายน 2562

ตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้านคืออุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่ในการควบคุมระบบการทำงาน ทั้งการปล่อยไฟไปยังจุดต่าง ๆ และยังมีหน้าที่ในดูแลความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในกรณีเกิดเหตุอันตรายด้วย

                  บ้านและอาคารที่อยู่อาศัยรูปแบบต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาระบบสาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟ เพื่อความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งระบบไฟฟ้าก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่เจ้าของบ้านทุกคนควรที่จะต้องรู้และเข้าใจในการทำงาน การดูแล และแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา โดยจุดเริ่มต้นหลักของระบบไฟฟ้าภายในบ้านก็จะถูกรวมให้อยู่ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้านเป็นหลัก ซึ่งหัวข้อต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญและหน้าที่ว่า เจ้าตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้านนี้มีไว้เพื่อใช้ทำอะไรบ้าง

ความสำคัญและหน้าที่ของตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน


                  ตู้Main Distribution Board หรือที่เราเรียกกันว่าตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน คือตู้ที่เป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านและที่อยู่อาศัยเอาไว้ทั้งหมด ซึ่งกระแสไฟหลักจะถูกกระจายไปยังจุดต่าง ๆ ของบ้านผ่านตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้านที่ว่านี้ ซึ่งกระบวนการทำงานต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ซึ่งจะแตกต่างจากตู้ควบคุมที่ใช้ในโรงงานที่จะมีส่วนในการมอนิเตอร์การทำงานที่ละเอียดกว่ามาก โดยหน้าที่หลักของตู้ควบคุมไฟฟ้าจะคอยปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่จุดต่าง ๆ แล้วทำการควบคุมระบบความปลอดภัยในแง่ของหากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดลงจร ไฟดูด หรือไฟรั่ว ไฟฟ้าก็จะถูกตัดเพื่อระงับกระแสไฟทันที โดยรูปแบบของการตัดไฟก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของตู้อีกทีหนึ่ง

ส่วนต่อพ่วงที่สำคัญต่อการทำงานของตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน


                  ทุกขั้นตอนและหน้าที่ของตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้านจะต้องมีการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ในทุกความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยอุปกรณ์แรกที่ทำหน้าที่ในการตัดไฟเพื่อป้องกันอันตรายก็คือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟจากโหลดไฟที่เกิน ช่วยกำจัดกระแสไฟฟ้าที่รั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการสัมผัสสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าโดยตรง ทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
และอีกส่วนที่สำคัญก็คือสายดิน เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในข้อกำหนดบังคับเพื่อรองรับความปลอดภัยในทุกเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการสัมผัสขณะใช้งาน โดยสายดินจะทำการต่อพ่วงจากตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้านผ่านลงสู่พื้นดินของที่อยู่อาศัย เพื่อทำหน้าที่ในการส่งกระแสไฟฟ้าที่รั่วหรือเกินลงสู่ดิน
                  และทั้งหมดนั้นก็คือหน้าที่และส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานของตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน ที่เจ้าของบ้านทุกคนควรทำความเข้าใจและถ้าหากว่าคุณมีปัญหาในการจัดการกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการเลือกใช้บริการจากเจ้าหน้าที่หรือวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้มาช่วยดูแลให้จะดีที่สุด